នុះ​! មន្ត្រី​ប៉ូលីស​ម្នាក់​ត្រូវគេ​សង្ស័យ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​អំពើ​ចាប់ជំរិត​ស្រី្ត​ជនជាតិ​ចិន នៅ​ព្រលានយន្តហោះ​សុវណ្ណ​ភូមិ (​ថៃ​) ដោយ​ទាមទារ​ប្រាក់​លោះ​ជាង៤សែនដុល្លារអាមេរិក​ – CEN