ព្រលែង​ល្វែងលើ រួច​នាំគ្នា​ចេញ​មក​ដង​វិថី​ធ្វើបាតុកម្ម​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​បារាំង​ – CEN