មិនដែល​ឃើញ​ទេ កម្អែរ​ភ្នំភ្លើង​ក្រហម​ច្រាល​ហូរ​ទម្លាក់​ចុះ​សមុទ្រ​ហា​វ៉ៃ បង្កើតបាន​ជា​ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ តែ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​របស់​ធម្មជាតិ​ (មានវីដេអូ) – CEN