សូម​បងប្អូន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​រថយន្ត​ធំៗ គួរ​កុំ​បើក​ឆ្លង​កាត់មុខ​កៀកៗ​ពេក ក្រែងលោ​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ដូច​ក្នុងករណីនេះ ពិត​​ជា​ស្រៀវ​ពោះ​ណាស់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN