ប្រទះ​ឃើញ​នគរបាល​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅលើ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ ក្បែរ​ម៉ូតូ​ – CEN