ការ​រចនា​សម្រាប់​កន្លែង​ធ្វើការ និង​ការរស់នៅ​ឱ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាពប្រសើរ នាំមក​នូវ​មុខមាត់​ថ្មី​ដល់​កម្ពុជា ខណៈ​ឆ្នាំ​២០១៧ វិស័យ​សំណង់ ស្ថាបត្យកម្ម កើនឡើង​រហូត​ដល់​៦៧៩៧​លាន​ដុល្លារ​ – CEN