ព្រះសង្ឃ ៣​អង្គ ត្រូវបាន​តែងតាំង​ព្រះ​បរម​ងារ ជា​សម្តេច​សង្ឃ​ – CEN