​ដេញ​ចេញ​ច្រើនដង​មិន​ព្រម​ចេញ ប្តី​ប្រពន្ធ​ពីរ​នាក់ ប្តឹង​កូន​ខ្លួនឯង​អាយុ ៣០ ឲ្យ​រើ​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​ – CEN