កូរ៉េខាងត្បូង​បើក​អង្គប្រជុំ​បន្ទាន់​អំពាវនាវ​ដល់​មេដឹកនាំ​អាមេរិក និង កូរ៉េខាងជើង​ធ្វើការ​ចរចា​គ្នា​ដោយផ្ទាល់ – CEN