អតីត​តារា​សម្តែង​ចិន លីន យី​ទៀន ពិតជា​មិន​ចោល​…​មាយា​ទ​អន់​មែន​ – CEN