​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​បាន​២៩​នាក់ នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​លួច​ស្នាក់នៅ និង​ធ្វើការ​ដោយ​ខុសច្បាប់​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN