អាជ្ញាធរ​ថៃ ចាប់​បញ្ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក និង​ធ្វើការ​ដោយ​ខុសច្បាប់ នៅ​ប្រទេស​ថៃ មក​វិញ​មាន​ចំនួន​៤.២៦៨​នាក់​ – CEN