សូម្បីតែ “​គុក​” ឃុំខ្លួន​រាជវង្ស Saudi Arabia ក៏​លំដាប់​…​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ​៥ ដែរ​! – CEN