សម្ដេច​ក្រឡាហោម ៖ អ្នក​ដែល​ញុះញង់​ពលរដ្ឋ​មិនឲ្យ​ទៅ​បោះឆ្នោត អាច​ប្រឈម​នឹង​ទោសទណ្ឌ តាម​ច្បាប់​បោះឆ្នោត​ – CEN