​តៃកុង​រថយន្តឈ្នួល​ជិត​២០០​គ្រឿង ពិនិត្យ​ទឹកនោម រកឃើញ​ជាង​២០​នាក់ មាន​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN