គ្លីនិក​ពហុ​ព្យាបាល​មួយ នៅ​វៀតណាម​ដាក់​កេស​លុយ សម្បុរ​ស​ធម៌ ហើយ​សរសេរថា “​បើ​អ្នក​ទីទ័ល​សូម​យក ៣​សន្លឹក​ទៅ​” ៖ លទ្ធផល​ពិតជា​នឹកស្មាន​មិន​ដល់ ព្រោះតែ​… – CEN