រថយន្ត​ដឹក​ស្រា​បៀរ​ហ្គេន​ស្បឺ​គ រអិល​ធ្លាក់​ផ្លូវ ធ្លាក់​ស្រា​ពេញ​ដី​ – CEN