ស្រីស្រស់នេះត្រូវផាកពិន័យ ១៦ ដុល្លារ បន្ទាប់យកឯកសណ្ឋានយោធាស្លៀកថតរូបដ៏បញ្ចេញកាយវិការដ៏ស្រើបស្រាលយ៉ាងនេះ!! – CEN