នគរបាលក្រុងព្រះសីហនុ ឃាត់ខ្លួនយុវតីក្មេងខ្ចី២ក្រុម​ ណាត់​​គ្នាសាក​កម្លាំងយកឈ្នះចាញ់ដណ្តើមប្រុស – CEN