ចុះហត្ថលេខា​លើ​កំណត់ហេតុ​ពិភាក្សា​សិក្សា​គម្រោង​ប្រឡាយ លូ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN