អនុម័ត​គម្រោង​សាងសង​រោងចក្រ​អគ្គិសនី​ដុត​ធ្យូងថ្ម​អានុភាព​៧០០ មេហ្គា​វ៉ាត់ និង​សាងសង​រោងចក្រ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​អានុភាព​៦០ មេហ្គា​វ៉ាត់ – CEN