ស្លាប់​៦​នាក់ និង​របួស​៨​នាក់ ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ទូទាំងប្រទេស​ថ្ងៃទី​២៥​ឧសភា​ – CEN