លោក សុខ ឥសាន ៖ ហៅ​លិខិត​របស់​លោក សម រង្ស៊ី ទូល​ថ្វាយ​ព្រះមហាក្សត្រ ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ញុះញង់​បំបែកបំបាក់ ស្ថាប័ន​ព្រះមហាក្សត្រ និង​ស្ថាប័ន​នីតិប្រតិបត្តិ​ – CEN