សង្ឃឹមថា វីដេអូ​នេះ​អាច​ផ្តល់​ជា​មេរៀន​ដល់ ឪពុកម្តាយ​ដែល​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​កូនតូចៗ ពាក់​គ្រឿងអលង្ការ​ (មានវីដេអូ) – CEN