ព្រៃ​ប្ញ​ស្សី​ទាំងនេះ​កំពុង «​ទួញ​យំ​» ខណៈ​ភ្ញៀវទេសចរ​គ្មាន​ការពិចារណា នាំគ្នា​ធ្វើ​រឿង​មិនគួរ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​​បែបៗ​នេះ​យ៉ាង​គឃ្លើន – CEN