ពាក្យ​ផ្តែផ្តាំ​របស់​ឪពុក​កូនក្រមុំ​អង្រួន​បេះដូង​មនុស្ស​រាប់លាន​នាក់​ – CEN