សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែលមាន​ការអភិវឌ្ឍ​រីកចម្រើន និង​មាន​អគារ​ខ្ពស់ៗ​ – CEN