មន្ត្រីនគរបាល​ឈ្មោះ សុន ពិសាល ដែលមាន​ជំនាញ​ខាង​ប្រដាល់​រាស្ត្រ​ទន់ខ្សោយ ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន និង​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN