កូរ៉េខាងត្បូង​-​កូរ៉េខាងជើង នឹង​រៀបចំ​ជំនួបកំពូលជាន់​ខ្ពស់នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែមិថុនា – CEN