ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​៖ ក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ពេញចិត្ត​នឹង​បញ្ហា​កូរ៉េ – CEN