លោក ម៉ឹង សំផន ចុះ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដល់​ខ្នង​ផ្ទះ​នៅ​ឃុំ​ព្រៃ​គគីរ ស្រុក​ចន្ទ្រា និង​បាន​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យ​ត្រៀម​ឯកសារ​ដើម្បី​ទៅ​បោះឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN