​រឿង​ប្អូនថ្លៃ​នាយ​ពាក់​មី​គេ​បើក​រថយន្ត​បុក ព្រម​ទទួលយក​សំណង​៤០០០​ដុល្លារ តែ​បណ្តឹងអាជ្ញា​នៅតែ​កសាង​សំណុំរឿង បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN