​ប្រធានាធិបតី​ពូ​ទីន នឹង​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Abe ហៅ​ទូរស័ព្ទ​វីដេអូ ទៅ​ក្រៅ​អវកាស​ពី​វិមាន​ក្រែ​មឡាំង​ – CEN