ឥណ្ឌា ៖ គ្រូ​ពេទ្យ​ថា​ស្លាប់​ឲ្យ​យក​ទៅ​ដាក់​នៅ​សាល​ខ្មោច រង់​ចាំ​ធ្វើ​កោ​សល្យ​វិច្ច័យ ស្រាប់​តែ “ខ្មោច” ស្ទុះ​ចាប់​ដៃ… – CEN