មក​មើល ខេមរៈ សិរីមន្ត ប៉ះគ្នា​ជាមួយ Tik Shiro អ្នកណា​សង្ហា​ជាង​? – CEN