ខ្លាំង​មែន​! នៅ​វៀតណាម សូម្បី​សម្លៀកបំពាក់​ពុទ្ធសាសនិក ក៏​មាន​អ្នក​រចនា​ម៉ូត​ដែរ – CEN