ម្តាយចិត្តអប្រិយ​​​ត្រូវចាប់ខ្លួន បន្ទាប់លក់​កូនស្រី​អាយុ​១​ឆ្នាំ ដើម្បីយកលុយ​​​មក​​​​ធ្វើ​​​រឿង​​​ដ៏​​ហួស​​ចិត្ត​​មួយ​​នេះ!! – CEN