​រង​របួសស្រាល​២​នាក់​ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍​អគ្គីភ័យ​ឆាបឆេះ​ហាង​ស៊ុប​ចង្កាក់ នៅក្រោយ​ផ្សារ​សាមគ្គី​ – CEN