ស្នងការ​ខេត្ត​តាកែវ ៖ ​ត្រូវតែ​ក្តាប់​អោយបាន​នូវរាល់​សភាព​ការណ៍ទាំងអស់​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​ខេត្ត​ដើម្បី​រាយ​ការណ៍ជូន​ថ្នាក់លើ​ បើសិនជា​មាន​សភាព​ការណ៍ញុះញុង់ណាមួយ​កើតឡើង​ – CEN