​និស្សិត​ក្រីក្រ​ម្នាក់ បានឈ្នះ​ការប្រកួត​ត្រៀម​ក្លាយជា​ភរិយា​របស់​សេដ្ឋី​ប្រេងកាត​នៅ​រុស្ស៊ី – CEN