​រដ្ឋសភា ឲ្យ​តំណាងរាស្ដ្រ គោរព​ក្រមសីលធម៌ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ហ្មត់ចត់ និង​ស្មារតី​ទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់​ – CEN