ថៅកែ​ស្រី​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​លើ​ក្មេងស្រី​ជា​កូនឈ្នួល ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN