ករណី​ទារក​ទើប​កើត​ត្រូវ​ហ្វូង​ជ្រូក​ព្រៃ ខាំ​ទាញ​នៅ​វាល​សំរាម​នា​ជាយក្រុង​ហូជីមិញ កំពុង​ធ្វើឲ្យ​កក្រើក​សាធារណៈមតិ​ – CEN