​ស្តេច​សត្វព្រៃ​ពេល​ជួប​អ្នកមានគុណ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​បាន​សម្តែង​កាយវិការ​គួរ​ឲ្យ​រំជួលចិត្ត​ (មានវីដេអូ) – CEN