សម្តេច​តេជោ ផ្អាក​ជួប​ជាមួយ​កម្មករ មួយរយៈ នៅ​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ – CEN