​បើ​មិន​ជឿ​កុំ​ប្រមាថ ប្រាកដ​ទេ​ថា​ក្នុង​ពិភពលោក​នេះ​គឺមាន​តែ​មនុស្ស​លោក​ប៉ុណ្ណោះ ? (មានវីដេអូ) – CEN