ភ្ញាក់ផ្អើល! ខណៈនារី​កូរ៉េ​​ល្បី​ម្នាក់នេះ​សារភាព​ត្រង់ៗ​ថា ធ្លាប់បាន​ណាត់ជួប​ជាមួយ​លោក Benigno Aquino III – CEN