ប្រយោគ​បង្ហាញ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឥណ្ឌា​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump – CEN