​មើល​ស្រី​ស្អាត​ពាក់​ស្បែកជើងកែងចោទ ផ្សង​ជីវិត​ដើរ​លើ​ខ្សែ​ក្នុង​លំហ​ (មានវីដេអូ) – CEN