ក្តៅក្រហាយ​នារី​ម្នាក់​ញ៉ែ​តាម​អន​ឡាញ អស់​ព្រហ្មចារី​យ៍ មានអី អ្នក​ប្រដាល់​កំណាច​នេះ​សម្លាប់​កាត់​ជា​កង់ៗ​យ៉ាង​សាហាវ​!! – CEN